top of page

Използваме игрови динамики 
за да подобрим работата ви

добавяйки сериозни резултати в бизнеса ви

Участници в корпоративен тренинг

Импровизация за бизнес

Чрез нови и лесно приложими методи, вдъхновяваме светоглед и поведение, които водят до иновации и синергия в екипа.

Използваме импровизационни техники на база на дългогодишният ни опит за да:

 

 • водим тренинги за професионално усъвършенстване

 • създаваме качествено съдържание

 • провеждаме неповторими събития по поръчка

Вече ни се довериха

wave_4x.png

Надграждане

Независимо от това дали сте стартираща компания или добре установена структура, ние можем да ви помогнем да сте по-продуктивни.

Тренингите ни са създадени да мотивират и въвличат участниците. Ненадминати са в способността им да развиват основни меки умения като общуване, взаимна подкрепа, творческа освободеност и гъвкавост. 

Вдъхновяваме постепенно надграждане. Можем да задвижим проактивно поведение с единични събития или да уплътним развитието с поредица от тренинги, задълбочаващи качественото общуване в екипите.  

Презентационен тренинг

Paysafe has been cooperating with Zlatin Tsvetkov since 2018. Zlatin Tsvetkov created and implemented many successful presentation skills workshops for more than 100 employees, located in Bulgaria.

 

The training objectives are related to improvement in presentation skills with internal and external customers. The participants developed greater self-awareness and confidence in presentation and meeting scenarios and learnt the skills and tools required to impact upon an audience (including senior people) with gravitas, authority and credibility.

Approaching the topics, Zlatin Tsvetkov implemented a blend of learning tools and methods:

 • Story-telling

 • Face-to-face classroom sessions

 • Group and individual exercises with direct expert feedback

His training programs get 100 % satisfaction and attendance rates from our employees. His extensive training delivery expertise coupled with innovative approach make learning journey very engaging and as a result effective for our employees.

 Tatiana Krumova
Learning & Development Specialist, Paysafe Group

 

Златин Цветков, тренер на корпоративни тренинги

Златин Цветков

 • Професионален актьор и най-квалифицираният импровизатор в България. 

 • Завършил пълни курсове по импровизация в iO Theater, Чикаго. Допълнителни квалификации в Лондон, Копенхаген, Страсбург, Лион и Атина.

 • Основава ШиЗи Импро Театър през 2013 г.
   

 • Води всички корпоративни тренинги и спецализира създаване на съдържание от импровизация по методите на Second City, Чикаго.

 • Отличен сред “10-те най-изявени млади личности на България за 2019г.” в категория “Културно постижение“

 • Създава и води импровизационни курсове от 2010г. Едногодишния базов курс по негова методика е завършен от повече от 1200 души
   

 • В курсовете има профилирани сесии на тема творческа освободеност, презентационни умения, екипно надграждане, сторителинг и др.
   

 • Организира Sofia International Improv Fest от 2016 г.

Нашите услуги

Приложна Импровизация

Тренинг, развиващ синергично общуване в екип. Чуваемост, взаимна подкрепа и свобода на изразяване.

Презентационни Умения

Тренинг, целящ осветляването на причините за сценична треска и преодоляването им.

Активно Свързване с Клиента

Тренинг по продажби, включващ иморовизационни техники за свързване и гъвкавост с клиенти.

Частно Шоу /
Съдържание

Професионални актьори създават спонтанно шоу по тема или разработват съдържание по поръчка.

bottom of page