top of page

Какво е
импро театър

Импровизация

Импровизацията е способността ни да бъдем спонтанни и адаптивни. Тя има много форми.

Театралния ѝ вариант се нарична "импровизационен театър" или "импро".  

В САЩ - "improv", в европа - "impro".

 

Група импровизатори създават заедно театрално произведение, без да разчитат на заучени фрази или сценарии. 

За целта практикуват умения за динамична работа в екип като доверие, надграждане, отвореност към чуждите идеи и премахване на вътрешния критик.

актьори импровизират на сцена

Шорт Форм

Кратките форми са захарта на импровизационния театър.

 
Представляват игри от по няколко минути, всяка с различни "правила". 
Забавлението и спонтанността на импровизаторите раждат множество свежи идеи.  

Публиката задава конкретиката на сцените, а те самите могат бързо да достигнат до абсурд, създавайки бърз и ярък смях.

Има голям набор от игри за пред публика, включително с нейно участие.

Лонг Форм

При лонгформ импровизирането, екипът създава цялостно произведение, в което се изследват теми, разгърнати от едно предложение на публиката.

Изискват се концентрация, внимание и отдаденост на целия екип към общата работа.


Този вид импровизиране е възприет от световната общност и стотиците му вариации в жанрове и стилове се представят на международни импро фестивали, като този в София.

bottom of page