top of page

Тренинг програма
Активно свързване с клиента

Участници в бизнес тренинг

В рамките на програмата
участниците развиват умения за:

 
 • Активно слушане и адаптация на разговора, спрямо информацията от отсрещната страна
   

 • Партньорско свързване и създаване на общ наратив между двама души

 • Изграждане на позитивна връзка с отстрещната страна
   

 • Преодоляване на съпротиви и разминавания с отсрещната страна

 • Овладяване на конфликти чрез интегриране на чуждата гледна точка спрямо своята
   

 • Изграждане на потребности и позитивна нагласа у отсрещната страна спрямо предлаган продукт или общо решение
   

 • Разбиране на чуждата гледна точка и нейното интегриране в общ план и идея
   

 • Преодоляване на вътрешните си съпротиви към заявяване на позицията си.

Какъв е крайният резултат за клиента:

 
 • Увеличен капацитет за слушане на интелектуално и емоционално ниво
   

 • Повече възможности за свързване с потока на мисълта на клиенти,
  откриване на нуждите им и възможности за създаване на връзки с тях

   

 • По-уверено присъствие и по-лесно адаптиране към внезапни промени
   

 • По-гъвкаво адаптиране на личните намерения и синхронизиране
  с целите и нуждите на клиента

   

 • Изграждане на по-качествени връзки с вътрешни и външни клиенти

Защо да изберете нас:

 
 • Оригинален подход към обучението, използващ игри и упражнения от импровизационни тренинги
   

 • Работим с базови умения и компетенции при работата с клиенти
   

 • Трансформацията и развитието се извършва по приятен и недирективен начин, съобразен с личните специфики на участника
   

 • Уменията, които развиваме в нашите курсисти са универсални и носят допълнителни ползи за тях във всички сфери на живота им
   

 • Допълнителни ползи от сплотяване на екипа

Участници в бизнес тренинг

За кого е подходящ тренинга:

 
 • Търговски екипи
   

 • Екипи обсулжващи външни клиенти
   

 • Еикипи обслужващи вътрешни клиенти (администрация, логистика, ЧР, ИТ и др.)
   

 • Творчески екипи, работещи с клиенти (Реклама, маркетинг и др.)

Как го правим:

 
 • Серия от кратки групови интервенции, които позволяват на участниците директно да прилагат наученото в реалността.  

Други услуги

Приложна Импровизация

Тренинг, развиващ синергично общуване в екип. Чуваемост, взаимна подкрепа и свобода на изразяване.

Презентационни Умения

Тренинг, целящ осветляването на причините за сценична треска и преодоляването им.

Частно Шоу /
Съдържание

Професионални актьори създават спонтанно шоу по тема или разработват съдържание по поръчка.

КОНТАКТ

bottom of page