top of page
Група в курс по импро театър

курсове

Създаваме забавна среда, където хората могат да разгръщат творческия си потенциал и да прекрачват смело границите на вътрешния си критик. 


Курсовете се развиват под ръководството на Златин Цветков - единственият български актьор завършил пълната програма на обучение на "Ай Оу Тиътър", Чикаго - родното място на лонгформ импровизацията.

Увод в
импровизацията

Курс по импро театър
Мъж презентура пред голяма публика

Презентационен курс

Импро за деца

Деца в импро курс
тийнейджъри се забавляват заедно

Импро за тийнейджъри

bottom of page