top of page
Публика на импро театър участва с вдигната ръка

шизи импро театър

Нов начин за забавление и себеразвитие чрез доверие, спонтанност и адаптивност.

От 10 години прилагаме и усъвършенстваме най-новите световни импро практики, за да носим:

На гостите в театралната зала

искрен смях, усещане за откривателство, удивление и много истории за разказване на приятели

На участниците
в нашите курсове

подкрепяща среда и верни съмишленици, с които изграждате освободеност и увереност

На бизнес лидери
и екипи

тренинги, които вдъхновяват, мотивират и сплотяват екипи - пряк път към харизматичното лидерство

ПРЕДСТОЯЩИ Представления

Няма събития в момента.
Screenshot 2022-09-19 at 10.27.52.png
Screenshot 2022-09-19 at 10.28.07.png
Screenshot 2022-09-19 at 10.27.32.png

“ШиЗи Импро Театър”
в цифри и факти:

шоута, изиграни на българска сцена, пред повече от 30 000 зрители, иначе казано - над 25 000 минути неудържим смях.

доволни фирми от всякакви сфери (банки, IT, creative агенции), които с нас въведоха импровизационни практики в своята работа.

Златин – първият и единствен български актьор завършил пълната програма на обучение на iO Theater Chicago - родното място на лонгформ импровизацията.

Курсове

Водим курсове за себеразвитие, ключови комуникационни умения и творческо развитие, основани на импровизационни техники. Създаваме подкрепяща среда, в която да разгърнете потенциала си и да прекрачите смело границите на вътрешния си критик. Благодарение на години опит и подобрения с различни групи курсисти, създадохме цялостна методология, която комбинира няколко импровизационни подхода от различни краища на света.

Бизнес тренинги

Адаптираме импровизационни принципи и създаваме ефективна алтернатива на познатите бизнес обучения. Със забавление и вдъхновение ви помагаме да постигнете по-добра работа в екип, по-позитивно отношение един към друг и по-добри комуникационни умения.

За нас

“ШиЗи Импро Театър” стартира, за да обогати комедийния пейзаж в България със свеж и неподправен хумор. През последните 10 години сме работили с над 20 топ импро треньори от цял свят. Използваме опита си, за да създаваме оригинални сценични формати и да разработваме тренинги за личностно развитие и екипна работа. Всички те се базират на импровизационните принципи за изграждане на адаптивност, освободеност, увереност и емоционална интелигентност.

bottom of page