top of page

Създаваме импровизационни спектакли с инкорпорирани теми от клиента

Актьорите на Шизи Про

Други услуги

Приложна Импровизация

Тренинг, развиващ синергично общуване в екип. Чуваемост, взаимна подкрепа и свобода на изразяване.

Презентационни Умения

Тренинг, целящ осветляването на причините за сценична треска и преодоляването им.

Активно Свързване с Клиента

Тренинг по продажби, включващ иморовизационни техники за свързване и гъвкавост с клиенти.

КОНТАКТ

bottom of page