Кои сме ние?
 

ШиЗи Импро Театър

Театрална трупа, комедиен клуб, курсове, корпоративни решения

Кои сме ние?

 

“ШиЗи Импро Театър” обогатява комедийния пейзаж в България чрез импровизационни методи, отключващи създаването на спонтанни произведения. 

Ние сме общност от импровизатори, които прилагат и усъвършенстват най-новите световни практики в екипното творчество, основано на доверие, спонтанност и гъвкавост. 

Създаваме среда на приемственост, където освобождаваме творческия потенциал и припомняме вродените си способности да играем.

Заедно.

Какво правим?

 

  • Играем редовни представления в различни жанрове, с професионална актьорска трупа и непрекъснато провокираме възможностите си.

  • Провеждаме курсове за освобождаване на творческата енергия и ефективно взаимодействие

  • Създаваме пространство за практикуване на творчески търсения, експериментални форми и комедия.

  • Редовно каним опитни импровизатори от цял свят за обмяна на опит.

Трупата на "ШиЗи Про" - 2018г.