top of page
Запълнена група

ПЪЛНА - Увод в импровизацията

Импровизационен курс по методология на Златин Цветков

  • Започна на 9.05
  • 395 български лева
  • улица "Братя Миладинови" 34 / 34 Bratya Miladinovi str.

Описание

В това ниво се въвеждат различните принципи на импровизирането в група по забавен и ангажиращ начин. Чрез упражнения и игри освобождаваме творческия импулс. Групата научава начини за по-свободно общуване и надграждане на идеи. Има тематични часове по сторителинг, партниране, разпределяне на внимание и групово съзнание. Понеже освобождаваме твореца у всеки един, съдържанието е забавно и плод на обща игра.


Следващи сесии


Контакт

  • shizipro@gmail.com


bottom of page