This course can no longer be booked.

ПЪЛНА - Увод в Импровизацията Вт/Четв

Първо ниво на импровизационен курс по методология на Златин Цветков

  • Ended
  • 225 Bulgarian leva
  • ШиЗи ХаоС Тренинг Център

Service Description

В това ниво се въвеждат различните принципи на импровизирането в група по забавен и ангажиращ начин. Чрез упражнения и игри освобождаваме творческия импулс. Групата научава начини за по-свободно общуване и надграждане на идеи. Има тематични часове по сторителинг, партниране, разпределяне на внимание и групово съзнание. Понеже освобождаваме твореца у всеки един, съдържанието е забавно и плод на обща игра.


Данни за контакт

  • ШиЗи ХаоС Тренинг Център

    shizipro@gmail.com