НОВА Импро за Деца

Импровизационен курс за деца

  • Starts 17 Sept
  • 195 Bulgarian leva
  • ШиЗи ХаоС Тренинг Център

Available spots


Service Description

Създаваме място, където детето може да бъде себе си, да споделя идеите си и да развихри въображението си. Всичко това в подкрепяща среда, чрез игри и забавление. Насърчаваме малките участници да са спонтанни, творчески освободени, да играят и да създават заедно, докато развиват ценни умения за общуване, емпатия и работа в екип.


Upcoming Sessions


Данни за контакт

  • ШиЗи ХаоС Тренинг Център

    shizipro@gmail.com