Този курс вече не може да бъде резервиран.

Импро за Деца

Импровизационен курс за деца

  • Започна на 12.03
  • 160 български лева
  • ШиЗи ХаоС Тренинг Център

Описание на услугата

Създаваме място, където детето може да бъде себе си, да споделя идеите си и да развихри въображението си. Всичко това в подкрепяща среда, чрез игри и забавление. Насърчаваме малките участници да са спонтанни, творчески освободени, да играят и да създават заедно, докато развиват ценни умения за общуване, емпатия и работа в екип.

Предстоящи сесии

Данни за контакт

  • ШиЗи ХаоС Тренинг Център

    shizipro@gmail.com