top of page
Този курс вече не може да бъде резервиран.

Затворена - Увод в Импровизацията Пон/Ср

Първо ниво на импровизационен курс по методология на Златин Цветков

  • Начало: 24.04
  • 295 български лева
  • улица "Братя Миладинови" 34

Описание на услугата

В това ниво се въвеждат различните принципи на импровизирането в група по забавен и ангажиращ начин. Чрез упражнения и игри освобождаваме творческия импулс. Групата научава начини за по-свободно общуване и надграждане на идеи. Има тематични часове по сторителинг, партниране, разпределяне на внимание и групово съзнание. Понеже освобождаваме твореца у всеки един, съдържанието е забавно и плод на обща игра.


Предстоящи сесии


Данни за контакт

  • улица "Братя Миладинови" 34

    shizipro@gmail.com

bottom of page