top of page

Второ ниво

За всички преминали през Увод в импровизацията

  • Започва 10.09
  • 370 български лева
  • улица "Братя Миладинови" 34 / 34 Bratya Miladinovi str.

Свободни места


Описание

В това ниво ще се гмурнем по-дълбоко в импровизирането, ще практикуваме упражнения за отпускане в групата, за синергия и за така нареченото "групово съзнание". За разлика от Увода, Второ ниво е надграждащо по последователен начин. Всеки час затвърждава и добавя следващата стъпка. Започваме с няколко различни подхода и в края на нивото ги свързваме в пълнокръвна жива картина, в която всеки подход има своя важна роля. Правим упражнения за групова динамика, които включват изграждане на тема, активно слушане и мек фокус към всички участници. В това ниво се възползвам максимално от 14-годишния си опит с идеята да усетите невероятните възможности на импровизацията в екип. С оглед натрупванията, които се случват, не препоръчвам отсъствие повече от 2 пъти.


Следващи сесии


Контакт

  • shizipro@gmail.com


bottom of page