Курс по импровизационен театър

със Златин Цветков

Нови предложения

Предстои да започнем два нови курса. Ако имате желание да се включите, моля регистрирайте се и ще се свържем с вас, когато имаме повече информация. 

Импро Театър за Деца

Курсът за деца предлага забавна и подкрепяща среда, в която се представят основните импровизационни техники с помощта на упражнения и игри. Децата създават на момента собствени сцени и персонажи, като се насърчават да бъдат по-освободени, по-креативни и по-отворени към  съвместната игра и работата в екип. Курсът предоставят място, където детето може да бъде себе си, да споделя идеите си и да развихри въображението си.

shizi-kids-cover.jpg
14429250055_c81442f176_o.jpg

Въздействащо сценично присъствие
курс със Златин Цветков

Групата ще бъде малка с цел повече практика. Ето какво ще включва:

  • работа върху конкретни нужди на всеки курсист ;

  • основен фокус: поведението и отношеието на участниците към себе си  и аудиторията ;

  • преобладаваща обратна връзка от моя страна ;

  • структура и съставни части на въздействаща презентация ;

  •  модифицирани импро упражнения за нуждите на презентаторите.


Ето някои мои размишления на база опита ми през годините:

© 2020 Страницата и съдържанието й са създадени

 и се поддържат от Златин Цветков

Всички права запазени