Курс по импровизационен театър
със Златин Цветков

Нови предложения

Стартираха два нови курса. Можете да проч

Импро Театър за Деца

Курсът за деца предлага забавна и подкрепяща среда, в която се представят основните импровизационни техники с помощта на упражнения и игри. Децата създават на момента собствени сцени и персонажи, като се насърчават да бъдат по-освободени, по-креативни и по-отворени към  съвместната игра и работата в екип. Курсът предоставят място, където детето може да бъде себе си, да споделя идеите си и да развихри въображението си.

shizi-kids-cover.jpg
14429250055_c81442f176_o.jpg

Въздействащо сценично присъствие
курс със Златин Цветков

Групата ще бъде малка с цел повече практика. Ето какво ще включва:

  • работа върху конкретни нужди на всеки курсист ;

  • основен фокус: поведението и отношеието на участниците към себе си  и аудиторията ;

  • преобладаваща обратна връзка от моя страна ;

  • структура и съставни части на въздействаща презентация ;

  •  модифицирани импро упражнения за нуждите на презентаторите.


Ето някои мои размишления на база опита ми през годините:

DSCF1029.jpg

Въвеждащото ниво на курса. Чрез забавни игри и упражнения научавеме как да:
 

-  елиминираме вътрешния критик ;
-  освободим творческата си същност ; 
-  гледаме на "грешката" като на "подарък" за развитие ;
-  станем по-добри партньори ;
-  излезем от зоната си на комфорт с удоволствие ;
-  подхождаме с ентусиазъм и откритост по всяко време ; 
-  слушаме активно ;
-  присъстваме "Тук и сега" ;

Следват нива, които задълбочават познанията и натрупват безценен опит в групова динамика, емпатия, освободеност и неосъдително надграждане на идеи.

 

Тренираме качества, полезни и в живота.

Създаваме много нови приятелства.

 

С напредване на нивата играем периодични представления пред публика (по желание).