Корпоративни програми
на ШиЗи Про

Услуги

Целта на тренинга е:

 

Осъзнаване на нуждата от искрено поведение, подкрепено с увереност и добронамереност.

 

Тези съставки се отразяват в зрителите под формата на харизматично присъствие и поведение. 

 

Ние не се фокусираме върху лекуването на външните белези на лошото презентиране, защото така бихме премахнали симптомите, но не и същността на заболяването. А то се нарича „самокритика” и „съмнение”. 


Основните пречки за въздействащо презентиране са липсата на вяра и съмнението в собствените способности на презентатора. Това са актьорски умения, които се тренират с подходящ творчески процес и поредица от упражнения. 


Процесът е свързан с преодоляването на личните психо-физически препятствия и свързването ни със скритата вътрешна мощ, която всеки притежава.